İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku,  hukuk kurallarının bir dalı olmaktadır. İcra ve iflas hukukunun esas aldığı konu borcunu ödemeyen veya ödeyemeyen borçlunun borcunu alacaklı tarafın talebi üzerine nasıl karşılanacağı konusudur. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır veya taşınmaz tüm malları üzerinden yapılır. Kanunen borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği üzerine düzenlenmiş bir hukuk dalıdır. Bu konu kapsamın da olan borcun tahsili bu kanunlar üzerinden yürütülür.

Bu konuda da bilirkişi olarak konunun takipçisi her dava konusunda olduğu gibi hukuk tahsilini tamamlamış avukatlardır. İcra ve iflas kanunu alanında uzmanlaşmış avukatlara süreç takibi emanet edilmelidir. Ulusal ve uluslararası tüm icra ve iflas hukuku kanunlarına hâkim olan avukatlar tecrübeleri ile bu bilgi birikimini destekler ve hızlı şekilde en doğru yola çıkışınızı sağlar. Bu konuda kurumumuz size en iyi hizmeti verecektir.

İcra ve İflas Hukuku Konusunda Danışmanlık

Hukukun her dalı kişiye güven vermelidir. Kişi başına gelen olumsuzlukları en az zararla ve en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak ister. Bunun da yolu hukuk kurallarından geçer. Hukuki bir işleme yönelirken iyi bir bilene ve iyi bir takipçiye ihtiyaç vardır. Bunu da en doğru şekilde ve güvenle yapacak kişi avukatlardır. Kişiler avukatlardan önce danışmanlık hizmeti görür. Danışmanlık hizmetini kurumumuzdan en iyi şekilde alabilirsiniz. İcra ve iflas hukuku ile ilgili her türlü konuda danışmanlık almak için sizleri kurumumuzda ağırlamaktan onur duyarız.

İcra ve İflas Hukuku Konusu

İcra ve iflas hukuku alacaklarınızı en doğru şekilde nasıl tahsil edeceğiniz ve en olumlu sonuçlara nasıl ulaşacağınız konusunda düzenlenmiştir. Hem alacak tahsili konusunda alacaklıya yönelik hem borç konusunda borçluya yönelik hem iflas durumunda kişi ve kurumlara yönelik atılacak her adıma Bursa icra ve iflas hukuku bakar ve çözüm üretir.

Bu tip durumlar karşısında alacaklı tarafın isteği üzerine dava açılır. Bu davaların takipçisi iyi ve tecrübeli avukatlara ihtiyaç vardır. Bizde kurum olarak sizlere en doğru sonucu vermek için izlenecek yolu, yapılacak başvuruları önce anlatmak sonra işleme koymak için kurumca hizmete hazırız.