iş ve İşçi Hukuku

İş hukuku işçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İşçi ücretlerini çalışma saatlerini ve şartlarını işçi sendikalarını ve işçilerin bağlı olduğu SSK, iş ve işçi bulma kurumu gibi bazı kurumları mercek altına alır. İş veren ve işçi arasında yaşanan olumsuz anlaşmazlıkları iş hukukunun kapsamındadır. İş kanunu ülkemiz de ilk kez 1971 yılında kabul görmüştür. Kurumumuz size iş hukuku kapsamında her türlü hizmet ve danışmanlığı yapmaktadır. İş hayatında bazı istenmeyen durumlar ile karşılaşabilir ve bu durumların üstesinden nasıl geleceğimizi bilemeyebiliriz. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında yapılması gereken ise iyi bir avukat bulmak ona danışmak açılacak davanın takibini ona devretmektir. Bulunan avukat önce güvenilir sonra işinin piri olmalıdır. Biz kurumca size en iyi avukatlık hizmetini vermeye sorunlarınıza olumlu sonuçlar bulmaya hazırız.

İş Hukuku Kapsamı


İş hukuku doğrudan işçi ve işveren arasındaki tüm ilişkileri kapsar. İş hukuku kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Birinci olarak bireysel iş hukuku ikinci olarak da toplu iş hukuku konusu olarak ikiye ayrılır.
Bireysel is hukukuna bakacak olursak bu kapsam küçük işletmeleri kapsar. Sözleşme sonunda belirtilmiş ücret çalışma koşulları prim ikramiye avans sosyal haklar tazminat işten ayrılma veya çıkarılma gibi konular bireysel iş hukukunun kapsamı içerisindedir.
Toplu iş hukuku ise büyük olan işletmeler de işçiyi temsil eden bağlı olduğu sendika gibi kurumlar ile işveren arasındaki konuları kapsar. Sendika kurma, sendikaya üye olma toplu iş sözleşmeleri gibi konuları kapsam çerçevesine alır.
Kurum olarak bizler iş hukukunun kapsamındadır dahilinde olan bireysel iş hukuku hakkında olsun, toplu iş hukuku hakkında olsun sizlere en iyi hizmeti vermekteyiz.


İş Hukukunun İşverene ve İşçiye Verdiği Sorumluluklar


İş hukuku hem işverene hem de emeğini koyarak çalışan işçiye belli sorumluluklar vermektedir. En çok çalışanı koruduğuna dair söylentiler olsa da işlerini de ciddi anlamda korumaya almıştır. İşverene tanımlanan sorumluluklar çalışanına ücret ödeme, çalışanın hem ekipmanını hem sağlığını hem güvenliğini koruma, eşit davranma, doğum iznine çıkarma şeklindedir.
İşçiye tanımlanan sorumluluklar ise çalışma ve sadakat borcu, işyeri kurallarına uyma borcu şeklindedir. İster işveren olun ister çalışan her durumda bir anlaşmazlık yaşadığınız takdirde kurumumuzdan alacağınız hizmet ile hem memnun kalacak hem lehinize çıkacak olan olumlu sonuç ile huzur bulacaksınız.