Avukatların Görev ve Sorumlulukları

Avukatların Görev ve Sorumlulukları


Hukuk, entelektüel açıdan zorlu ve yüksek maaşlar sunan rekabetçi ve saygın bir endüstridir. Kanun, bir
ev satın almaktan ve bir vasiyetname yazmaktan çevre politikasına ve şirket birleşmelerine kadar
toplumun tüm yönlerini kapsar. Başarıyı sağlamak için avukatların görev ve sorumlulukları vardır. Bir
müvekkilin haklarını korurken yasayı korumaya büyük ilgi duyan kararlı, profesyonel ve iyi bilgilendirilmiş
olmalıdır. En iyi adaylar, fantastik kişilerarası, yazılı ve topluluk önünde konuşma becerileri ile doğal
liderlik nitelikleri göstereceklerdir.


Avukatın Temel Tanımı


Avukatlar: müvekkillerine hukukun tüm yönleri hakkında tavsiyelerde bulunur ve davaları mahkeme
işlemlerinde ve duruşmalarda sunar. Avukatlar ve avukatlar her ikisi de avukat türüdür ancak farklı
nitelikleri tamamlamıştır. Avukatların görev ve sorumlulukları birden fazla vardır.
Avukat olmak, müvekkillere ceza hukuku ve medeni hukuk konusunda tavsiyelerde bulunmayı ve onları
yasal işlemlerde temsil etmeyi içerir. Avukat türleri şunları içerir:
Boşanma avukatı
Ceza hukukçusu
Fikri mülkiyet avukatı
Aile avukatı


Avukatın Görevi Nedir?


Bir avukatın günlük görevleri, uzmanlığınıza ve çalışmayı seçtiğiniz hukuk alanına bağlıdır. Görevler
şunları içerebilir;
Belgelerde yasal riski izler ve kabul edilebilir. Risk varsayımına ilişkin rehberlik sağlar.
Gerçek ve tüzel kişiler için kanun, hüküm ve yönetmelikleri yorumlar ve bunu dava esnasında
kullanır.
Yasal araştırma yapar ve yapılan araştırmaları kanıt diyerek toplar.
Belgeler yürütülmeden önce uygun onayların alındığından emin olması gerekir.
Yasayı açıklamayı sağlar.
Tahkim veya arabuluculuk duruşmalarında yasal temsil sunar.
Vasiyetnameleri, tröstleri, mülkleri, sözleşmeleri ve tapuları hazırlar.
Mevzuat ve uyumlulukla ilgili hizmetleri yönetir.
Müşteri sorunlarına yenilikçi çözümleri kolaylaştırır.
Hukuki veya cezai konularda mahkeme işlemlerinde müvekkillere yasal temsil sunar.


Avukat Gereksinimleri


Hukukta lisans derecesi
Yasal belgelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve gözden geçirilmesi konusunda deneyim
gereklidir.
Güçlü kavramsal ve araştırma becerilerine sahip analitik düşünmeyi sağlar.
Bağımsız ve bir ekibin parçası olarak çalışabilmeyi sağlar.
Mükemmel kişilerarası, iletişim ve topluluk önünde konuşma becerilerine sahip olması gerekir.
Müvekkilin tüm isteklerini anladıktan sonra isteklerine göre hareket etmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir