İcra İşlemlerini Başlatmak İçin Hangi Adımlar Gereklidir?

İcra İşlemlerini Başlatmak İçin Hangi Adımlar Gereklidir?

İcra İşlemlerini Başlatmak İçin Hangi Adımlar Gereklidir?

İcra takibi, borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklı olan kişinin bu borcu devlet gücü ile almak için başlattığı adli süreçtir. İcra takibini başlatmak için belirli aşamalar gerekiyor.

İcra takib, kural olarak alacaklı olan kişinin icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlar. Bu aşamalarda bilgi sahibi olan Bursa icra avukatı alacaklıya yardımcı olur.

İcra takibinin başlatılması için belirli prosedürlere uygun şartların bulunması gerekir. Bu konuda yetkili mecra alacaklı olan kişinin yerleşim yerinde bulunan İcra Dairesidir. Ayrıca icra takibinin türüne göre belirli evraklar gerekir.

İcra Takip Aşamaları Nelerdir

Alacaklı kişi, Bursa avukat aracılığı ile takip talebini icra dairesine iletir. Sonraki süreçte ise hazırlanan ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Tebliğ iletildikten sonra belirli bir süre içinde herhangi bir itiraz olmazsa, haciz işlemleri başlatılır.

Haciz aşamasında borçlunun mal varlığının değeri belirlenir. Borçlunun bu mal varlığı ile satış aşamasına geçilir. Satışa sunulan mal varlığı alacaklı olan kişiye olan borcun karşılığı olarak ödenir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır ?

İcra takibi yapmak isteyen kişi Bursa en iyi avukat aracılığı ile dosya hazırlandıktan sonra usule uygun şekilde yetkili İcra Müdürlüğüne başvurulur. Bu aşamalarda alacaklının ikametgâh adresi, borçlu ve alacaklı arasındaki sözleşme ve haksız fiilin yaşandığı nokta gibi durumlarda incelenir.

Küçük adliyelerde genelde tüm işlemler icra müdürleri veya görevli memur tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamalarda tebligat yapılması için alacaklı kişinin belirli bir miktar masraf bırakması gerekiyor. Bundan sonra ki süreçte icra işlemleri başlamış olur.

İcra Takibi Çeşitleri Nelerdir?

İcra takipleri ilamlı ve ilamsız gibi farklı çeşitlerde olabilir. Bunlardan en yaygın görülen icra çeşidi ilamsız icra takibidir. İlamsız icra takibinde alacaklının alacağını kanıtlayan belge şartı bulunmaz. Fakat alacaklı eğer dilerse, sözleşme, dilekçe gibi belgeleri öne sürebilir.

İlamlı icra takibinde ise alacaklının borcuna dair belge öne sürülür. Her iki icra çeşidinde de avukattan destek almak doğru olur. Avukat tutmak şart olmasa da bu icra sürecinin daha kolay şekilde ilerlemesini sağlar. Bursa avukat barosundan avukat talep etme şansınızı da kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir